Per Saldo en V&VN nemen afstand van tekst KinderThuisZorg

De organisatie KinderThuisZorg heeft een reader uitgegeven via Kinderverpleegkunde.nl over ouderlijke verantwoordelijkheid. Deze kan gebruikt worden bij het in kaart brengen van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van kinderen met zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft afstand genomen van het document, en ook Per Saldo kan zich niet vinden in de tekst van de reader.

Negatieve uitleg over het persoonsgebonden budget

De reader zou beschrijven hoe rekening kan worden gehouden met ouderlijke verantwoordelijkheid bij het verzorgen van een kind of jongere. Hierbij wordt het persoonsgebonden budget negatief uitgelegd, en zou er geen sprake meer zijn van bovengebruikelijke zorg. Per Saldo staat niet achter deze uitleg en neemt, net als V&VN, afstand van de tekst. Het is niet wenselijk dat indicaties volgens deze richtlijnen gesteld gaan worden.

Uitgangspunt voor een Zvw-indicatie die gesteld wordt door een kinderverpleegkundige is dat deze wordt gesteld door middel van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS). Indien je indicatie niet volgens dit kader gesteld wordt, kun je bezwaar maken.

Wij hebben Stichting Kind & Ziekenhuis ook gevraagd wat zij van het document vinden. Zij geven aan dat zij staan voor keuzevrijheid waarbij volledige en begrijpelijk informatie voor gezin beschikbaar moet zijn. Dit sluit aan bij de visie van Per Saldo. Het document mist in hun ogen empathie en bepaalde nuance, zo ook over het persoonsgebonden budget.