Negatieve uitleg over het persoonsgebonden budget

De reader zou beschrijven hoe rekening kan worden gehouden met ouderlijke verantwoordelijkheid bij het verzorgen van een kind of jongere. Hierbij wordt het persoonsgebonden budget negatief uitgelegd, en zou er geen sprake meer zijn van bovengebruikelijke zorg. Per Saldo staat niet achter deze uitleg en neemt, net als V&VN, afstand van de tekst. Het is niet wenselijk dat indicaties volgens deze richtlijnen gesteld gaan worden.

Uitgangspunt voor een Zvw-indicatie die gesteld wordt door een kinderverpleegkundige is dat deze wordt gesteld door middel van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS). Indien uw indicatie niet volgens dit kader gesteld wordt, kunt u bezwaar maken.

Wij hebben Stichting Kind & Ziekenhuis ook gevraagd wat zij van het document vinden. Er wordt nog een reactie op het document verwacht.