Belang van budgethouder staat voorop

Enkele weken geleden werden budgethouders erop voorbereid dat zij langer moeten wachten totdat het nieuwe portaal beschikbaar is. ICTU, de organisatie die mogelijkerwijs het budgethoudersportaal zou gaan beheren, heeft gezegd dat invoering op 1 januari 2018 niet haalbaar is. Daarnaast heeft de VNG aangegeven dat gemeenten nog een half jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe systeem. Voor Per Saldo staat het belang van de budgethouder voorop. Hij is gebaat bij een goed werkend systeem, eenvoudig en veilig in het gebruik.

Wat vindt Per Saldo?

Het nieuwe portaal betekent een enorme stap vooruit. Budgethouders worden ondersteund in het voeren van eigen regie over hun pgb, met controles die zoveel mogelijk zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Een toegankelijk systeem dat het allemaal een stuk simpeler maakt en fouten zoveel mogelijk voorkomt. Een veilige manier van werken, die budgethouders tijd en energie zal besparen. Wij zien dat 1 januari 2018 wel haalbaar is en zouden graag zien dat er naar een oplossing wordt gezocht, die acceptabel is voor alle partijen. Starten met een kopgroep, intussen aanpassingen verrichten en het beproefde systeem halverwege volgend jaar voor alle budgethouders invoeren, zien wij als een goed alternatief.