Twee jaar geleden werd de ouderenzorg opgeknipt en verdeeld tussen rijk, gemeenten en zorgverzekeraars. Goedkopere zorg, in overleg rond de keukentafel, was het doel. Het resultaat tot nu toe: wantrouwen, bureaucratie en hogere kosten.

‘Beste zorgverleners’, begint het hoogbejaarde echtpaar uit Arnhem hun handgeschreven briefje aan de wijkverpleging. ‘Gisteren ontvingen wij bijgaande brief van de zorgverzekeraar waarin verlangd wordt dat de zorg die we krijgen, verleend wordt door een verpleegkundige met minimaal opleidingsniveau 3. Nu hebben wij altijd zorg ontvangen door bekwame en toegewijde verzorgsters. Maar of deze minimaal opleidingsniveau 3 hebben, dat weten wij niet! Wat moet je nou met dergelijke eisen!’

Lees het hele bericht op de website van De Groene Amsterdammer