Overleg over het gehandicaptenbeleid in de Tweede Kamer

Op 13 juni 2019 vindt in de Tweede Kamer een overleg over het gehandicaptenbeleid plaats. Per Saldo vindt dat mensen met een beperking onvoldoende in beeld zijn of buiten beeld raken. Ter voorbereiding op het overleg stuurt Per Saldo, samen met Ieder(in), een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast hebben we ook meegetekend op een brief die we samen met onder andere Ieder(in) en MIND hebben gestuurd over meer algemene punten.  

Onafhankelijke gespecialiseerde cliëntondersteuning

Goede zorg regelen is niet eenvoudig. Mensen met een zorgvraag kunnen daarom gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien helaas dat dit in de praktijk niet overal goed geregeld is. Er ontbreekt met name op het gebied van het persoonsgebonden budget deskundigheid en kennis. Ook ontstaan er wachtlijsten en is de vraag of deze cliëntondersteuning altijd echt onafhankelijk is. We zien namelijk nog te vaak dat de cliëntenondersteuning gestuurd wordt door de verstrekkers.

Per Saldo vraagt speciale aandacht voor het goed informeren van de cliëntondersteuner, met name als het gaat om het persoonsgebonden budget.

Toekomstbestendige wooninitiatieven

Ouders die een wooninitiatief opstarten zijn vaak onzeker over de toekomst. Hoe kan de zorg worden voortgezet als je als ouders er niet meer bent, of als je geen zorg meer kan geven aan je kind? Per Saldo heeft een werkgroep opgericht die zich hiermee bezig houdt. Deze werkgroep heet ‘Wat als wij er niet meer zijn?’.

Per Saldo vraagt welke acties de minister gaat ondernemen als het gaat om opvolging van ouders die geen zorg meer kunnen leveren. Om die reden vragen we ondersteuning van de minister voor de werkgroep ‘Wat als wij er niet meer zijn?’.

Een apart beleid voor wooninitiatieven

Kleinschalige wooninitiatieven moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsregels als grote instellingen. Dat is voor kleine initiatieven niet haalbaar. Een voorbeeld is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat ook van toepassing is op pgb-wooninitiatieven die verpleging en verzorging zorg leveren vanuit de Wet Langdurige Zorg. Dit levert problemen op, waar wij ook aandacht voor vragen.

Wij vragen de minister dan ook om een apart beleid voor deze kleinschalige wooninitiatieven te ontwikkelen. Zij moeten ondersteuning krijgen om zo goed mogelijk aan de regels te kunnen voldoen. Per Saldo wil deze ondersteuning graag bieden.

Meer weten?

Het algemeen overleg gehandicaptenbeleid vindt plaats in de Tweede Kamer op 13 juni 2019 van 14:00 tot 17:00, in de Groen van Prinstererzaal.