Brief ZN over herindicaties pgb

Per Saldo heeft kennis genomen van de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor dit debat. ZN schrijft over de zware druk waaronder de onafhankelijke indicatiestelling is komen te staan. KinderThuiszorg en ZieZeZo hebben daarom besloten geen herindicaties voor het pgb meer te doen. Beide organisaties laten doorschemeren dat budgethouders bedreigende situaties veroorzaken waardoor indicatiestellers hun werk niet meer zouden kunnen doen.

Per Saldo is erg geschrokken van deze passage uit de brief van ZN. Er wordt gesuggereerd dat het om een zeer grote groep budgethouders gaat. Per Saldo bestrijdt dit standpunt. Het doet geen recht aan alle budgethouders die hun ernstig zieke kind die zorg en aandacht willen geven die het nodig heeft en zich zodanig opstellen dat de indicatiestelling normaal verloopt.

Onafhankelijk onderzoek

Mochten er daadwerkelijk grote problemen zijn dan vraagt Per Saldo om een onafhankelijk onderzoek naar de redenen waarom indiceren bij deze groep tot problemen leidt. Toen IKZ-kinderen nog geïndiceerd werden door het CIZ hebben we geen signalen ontvangen dat er bij deze groep problemen waren. Een onafhankelijk onderzoek zou kunnen uitwijzen welke veranderingen deze problemen hebben veroorzaakt.

Pgb volwaardige keuze

Juist met een pgb kan zorg op maat geleverd worden in situaties waar de zorg heel specifiek is, vindt Per Saldo. Ouders van ernstig zieke kinderen kunnen heel goed aangeven welke zorg voor hun kind op welke wijze het best passend is en op welke manier zij die daarom willen inzetten. Per Saldo pleit er dan ook voor dat ouders altijd een volwaardige keuze kunnen maken voor pgb of ZIN, zodat de noodzakelijke zorg op de beste manier geleverd en afgestemd kan worden. Om de zorg voor ernstig zieke kinderen met een pgb te verbeteren noemt Per Saldo daarnaast de volgende punten:

  • Problemen met (her)indicaties pgb
  • Budget inzetten voor onderwijs
  • Zorgcoördinator

Debat 15 december 2016

Per Saldo volgt het debat en zal daarover begin volgende week berichten.

Meer informatie