Problemen door de Wet minimumloon

In ons eerdere bericht over dit overleg hebben we aangegeven welke onderwerpen we onder de aandacht willen brengen. Dat zijn onder meer te lage pgb-tarieven, de positieve kanten van informele zorg en het tekort aan (kinder)wijkverpleegkundigen voor het stellen van indicaties.

We voegen hieraan toe dat we waarschuwen voor een trend die we zien rond de Wet minimumloon. Er zijn gemeenten die pgb-tarieven hebben verlaagd naar het minimumloon (ongeveer 11 euro per uur). Dat levert problemen op voor budgethouders die hierdoor geen onderhandelingsruimte meer hebben en moeilijk zorg kunnen inkopen.

Zo kan het zijn dat een zorgverlener die 20 euro per uur verdiende nu slechts 11 euro per uur verdient. Dat is niet de bedoeling van de Wet minimumloon. Per Saldo benadrukt dat dit aangepakt moet worden.

Meer weten?

Het algemeen overleg vindt plaats op 29 mei 2019 van 10:00 tot 14:00 in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer.

Hieronder kun je de brief die Per Saldo aan de Tweede Kamer heeft gestuurd downloaden.

Inbreng Per Saldo AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector