Overleg in de Tweede Kamer over problemen op de arbeidsmarkt in de zorg

Eind februari 2019 hebben we een bericht geplaatst over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. In de Tweede Kamer zou hierover een algemeen overleg zijn op 13 maart 2019, maar deze is toen verplaatst naar 29 mei 2019. Om die reden sturen we nogmaals de brief aan de Tweede Kamer met onze inbreng. Naast deze brief hebben we nog een aanvullend punt onder de aandacht van de Kamerleden gebracht.

Problemen door de Wet minimumloon

In ons eerdere bericht over dit overleg hebben we aangegeven welke onderwerpen we onder de aandacht willen brengen. Dat zijn onder meer te lage pgb-tarieven, de positieve kanten van informele zorg en het tekort aan (kinder)wijkverpleegkundigen voor het stellen van indicaties.

We voegen hieraan toe dat we waarschuwen voor een trend die we zien rond de Wet minimumloon. Er zijn gemeenten die pgb-tarieven hebben verlaagd naar het minimumloon (ongeveer 11 euro per uur). Dat levert problemen op voor budgethouders die hierdoor geen onderhandelingsruimte meer hebben en moeilijk zorg kunnen inkopen.

Zo kan het zijn dat een zorgverlener die 20 euro per uur verdiende nu slechts 11 euro per uur verdient. Dat is niet de bedoeling van de Wet minimumloon. Per Saldo benadrukt dat dit aangepakt moet worden.

Meer weten?

Het algemeen overleg vindt plaats op 29 mei 2019 van 10:00 tot 14:00 in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer.

Hieronder kun je de brief die Per Saldo aan de Tweede Kamer heeft gestuurd downloaden.