Overleg in de Tweede Kamer over Fokuswonen

Op 13 juni 2019 vond een algemeen overleg over Fokuswonen plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg is onder meer gesproken over de gevolgen voor Fokusbewoners die behoren tot de groep ‘Wlz-indiceerbaren’. Per Saldo geeft een korte samenvatting.

Wlz-indiceerbaren en Fokus

Eind 2019 eindigt de overgangsregeling voor Wlz-indiceerbaren. Voor een deel van de Fokusbewoners betekent dat voor zorg buitenshuis een overgang van de Wet langdurige zorg naar de gemeente en zorgverzekeraar. Kamerleden spreken tijdens het overleg hun zorg uit over deze overgang. Hoe zorgen we ervoor dat dat probleemloos gebeurt?

Antwoord van de minister

De minister van Volksgezondheid geeft aan dat het om een hele kleine groep gaat die hiermee te maken krijgt. Hij heeft er daarom vertrouwen in dat de overgang naar de gemeente en zorgverzekeraar voor deze groep goed zal verlopen. Zorgverzekeraars Nederland heeft de opdracht gekregen om te zorgen voor een warme overdracht van het zorgkantoor naar gemeente en zorgverzekeraar. Wel benadrukt hij de vinger aan de pols te willen houden. Eventuele signalen moeten op tijd opgepakt worden.

Eerder bericht