Overheveling hulpmiddelen naar Wlz

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet meer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Voor pgb geen wijzigingen

Op 1 januari 2020 geldt dit vooralsnog alleen voor hulpmiddelen voor cliënten die verblijven in een zorginstelling en dus niet voor budgethouders. Ook voor budgethouders die in een wooninitiatief wonen zal voorlopig niets veranderen.

Je gemeente blijft verantwoordelijk voor je mobiliteitshulpmiddelen. Je gemeente kan hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar stellen, maar kan de hulpmiddelen ook in natura aan je leveren.