Voor pgb geen wijzigingen

Op 1 januari 2020 geldt dit vooralsnog alleen voor hulpmiddelen voor cliënten die verblijven in een zorginstelling en dus niet voor budgethouders. Ook voor budgethouders die in een wooninitiatief wonen zal voorlopig niets veranderen.

Uw gemeente blijft verantwoordelijk voor uw mobiliteitshulpmiddelen. Uw gemeente kan hiervoor een pgb beschikbaar stellen, maar kan de hulpmiddelen ook in natura aan u leveren.

Overheveling hulpmiddelen naar Wlz