Budgethouders die al voor 1 januari 2017 een modulair pakket thuis hadden, kregen de huishoudelijke hulp via gemeenten vanuit de Wmo. Zie de uitleg op de webpagina Voor Wie? Gemeenten hebben de huishoudelijke hulp voor die cliënten op 1 april 2017 overgedragen aan de zorgkantoren.

Het zorgkantoor verhoogt automatisch uw budget met 2,5 uur per week voor huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp omvat meer dan het schoonmaken van de woning. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld het klaarmaken van maaltijden, strijken enzovoort.

Extra uren huishoudelijke hulp

Budgethouders met een pgb of MPT die huishoudelijke hulp via de gemeenten kregen en vanaf 1 april 2017 niet goed uitkomen met de uren voor huishoudelijke hulp, kunnen in overleg met het zorgkantoor nog ongebruikte uren in het MPT of pgb inzetten voor huishoudelijke hulp.
Heeft u geen ruimte meer in uw MPT of pgb, en zijn regelingen als ‘extra kosten thuis’ niet van toepassing, dan kan het zorgkantoor op grond van de overgangsregeling dít jaar extra uren huishoudelijke hulp toekennen.

Duur van de overgangsregeling

De overgangsregeling geldt met terugwerkende kracht van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017. In de loop van dit jaar zal het zorgkantoor met u in gesprek gaan over het invullen van de zorg voor het jaar 2018 binnen het geïndiceerde zorgprofiel. De overgangsregeling stopt op 31 december 2017.

Wat vindt Per Saldo

Per Saldo vindt dat ook ná 2017 de huishoudelijke hulp moet aansluiten bij de zorgvraag van iedere individuele budgethouder. Het zorgkantoor moet maatwerk leveren en niet zonder meer de uren passend maken binnen het betreffende zorgprofiel. Per Saldo zal zich hiervoor blijven hard maken bij VWS en de zorgkantoren. Budgethouders die in de problemen komen kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij Per Saldo.