Overgang naar Wlz voor mensen met ggz-problematiek na 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen die 24-uurs zorg nodig hebben vanwege psychische problemen toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Daarom duurt het afgeven van de indicatie door het CIZ langer. En daardoor is er ook vertraging bij de zorgkantoren bij het regelen van de zorg en ondersteuning.

De afhandeling van de aanvragen zal zo snel mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker nog de eerste drie maanden van 2021 duren. Het ministerie van VWS, zorgkantoren, gemeenten en CIZ hebben een manier van werken (voor pgb en zorg in natura) voor deze periode afgesproken. Hiermee zorgen ze ervoor dat de zorg en ondersteuning in deze overgangsperiode doorgaat.

Wat betekent dit voor jou?

Is je aanvraag voor 1 januari 2021 goedgekeurd door het zorgkantoor? Dan krijg je vanaf 1 januari 2021 je zorg en ondersteuning uit de Wlz.

Heb je je aanvraag voor ingediend? En heb je nu zorg en/of ondersteuning uit de Wmo en/of de Zvw? Dan houd je deze zorg en/of ondersteuning tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. En daarna loopt je huidige zorg door tot de zorg en ondersteuning is geregeld via het zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft hiervoor tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd. Je krijgt hierover bericht van het CIZ als je indicatie er op 1 januari 2021 nog niet is. Heb je wel al een indicatie, maar nog geen goedkeuring van je zorgkantoor? Dan krijg je hierover bericht van je zorgkantoor.

Meer weten of vragen?

Kijk eerst of je in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Dat kun je doen met de Wlz-check op de website van het CIZ.

Er staat meer informatie op de pagina van de rijksoverheid: www.informatielangdurigezorg.nl.

Heb je vragen en weet je niet waar je moet zijn? Neem dan contact op met het Juiste Loket. Je kunt van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur bellen met (030) 789 78 78 of mailen [email protected].

Wil je uitleg over  de verschillen tussen Wmo/Zvw en Wlz? Bekijk dan onze video.