JuisteLoket_Logo_Klein_DEF

Per Saldo en Ieder(in) zorgen samen voor de bemensing van het Juiste Loket. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Ieder(in) is de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Het Juiste Loket wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Er is plek voor:

een projectmedewerker (32-36 uur per week)

Je dag begint met het lezen van de nieuw binnen gekomen mails, iemand nabellen of een overleg. Vanaf 10.00 uur staat de telefoonlijn open en kunnen mensen met vragen jou bellen. Hier gaan we niet op zitten wachten natuurlijk. Ondertussen beantwoord je je mails, geef je soms een presentatie of heb je een vergadering buiten de deur. Daarnaast komen ook bemiddelingsgesprekken met een gemeente of een zorgverzekeraar voor. Kortom, je hebt een afwisselende werkdag.

De functie

 • Je adviseert mensen met een (meervoudige complexe) zorgvraag, zoekt met hen naar mogelijke oplossingen en schakelt met partijen die hierin betrokken zijn.
 • Je legt procedures, processen, wet- en regelgeving uit in begrijpelijke taal. Soms speel je een bemiddelende rol.
 • Je hebt contact met zowel zorgvragers en hun vertegenwoordigers als met professionals. Dit zijn onder meer medewerkers van gemeenten, indicerend verpleegkundigen en cliëntondersteuners.
 • Je vertaalt signalen die vaak binnenkomen naar heldere informatie voor de zorgvrager.
 • Je monitort vraagstukken, analyseert, bundelt trends en signalen.
 • Je schrijft mee aan (kwartaal-)rapportages zowel richting Per Saldo als naar externen.
 • Je neemt deel aan extern overleg.
 • Je geeft presentaties om de naamsbekendheid en vindbaarheid van het Juiste Loket te verhogen en om informatie te delen.

Je adviseert, ondersteunt, bemiddelt en handelt zelf, dus vragen wij van jou

 • dat bij al jouw handelen de zorgvrager vanzelfsprekend jouw vertrekpunt is.
 • dat je volledig bekend bent met de wetten Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw.
 • dat je het totale (directe en indirecte)  werkgebied, de sociale kaart en de ‘spelers’ in ons werkveld kent. Denk daarbij aan gemeenten, zorgverzekeraars en -kantoren, NZa,  Zorginstituut Nederland en VNG.
 • dat je over de grenzen van de wetgeving heen kijkt. Ook organisatorische processen bij (semi-)overheden en zorgverzekeraars zijn bij jou bekend.
 • dat je beschikt over tact en inlevingsvermogen, maar ook over stevigheid en assertiviteit. Daarmee kun je de mensen die jouw advies vragen goed ondersteunen.
 • dat je ‘out of the box’ denkt en doorzet bij het zoeken naar oplossingen.
 • dat je abstracte processen  kunt vertalen naar een voor derden logisch en herkenbaar stappenplan.
 • dat je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • dat je organisatiesensitief, klantgericht en dienstverlenend bent.
 • dat je een HBO werk- en denkniveau hebt.
 • en je ervaring met projectmatig werken is een pré.

Je komt in dienst bij Per Saldo, een goede werkgever

Als je bij ons komt werken, werk je in een inspirerende organisatie die er toe doet! Je krijgt de vrijheid om vanuit jouw deskundigheid de functie in te vullen. Er is dus veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. We beginnen met een dienstverband voor een jaar en besluiten aan het eind daarvan of, en zo ja hoe, dat een vervolg kan krijgen.

Bij ons geldt de cao Sociaal Werk Nederland. Daarbij hoort het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk vakantieverlof zijn onderdelen van het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je flexibel keuzes maakt over verschillende arbeidsvoorwaarden. Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk en privé en dat je gezond en duurzaam inzetbaar blijft. Daarvoor heb je een Loopbaanbudget (LBB), dat is opgebouwd uit een financiële reservering en de waarde van het vitaliteitsverlof.

Je komt te werken in een klein, zelfsturend team die elkaars rollen moet kunnen invullen en overnemen. De functie is ingeschaald in salarisgroep 8 van de cao Sociaal Werk Nederland. Inschaling is afhankelijk van relevante opleiding en werkervaring. Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag, werktijden in beginsel van 8.30 – 17.00 uur, standplaats Utrecht.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Miranda Bol, projectleider Het Juiste Loket, (06) 109 083 88.

Enthousiast om deze uitdaging aan te gaan? Reageer snel!

Jouw reactie mag kort en bondig zijn, maar voorzie deze wel van jouw motivatie en CV. Mail die naar m.vwarmerdam@pgb.nl onder vermelding van ‘projectmedewerker’. Dat kan tot uiterlijk 3 januari 2020. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.