De klankbordgroep bestaat uit circa 10 leden. We streven binnen de groep naar een goede afspiegeling van onze leden. Om dit te realiseren vragen wij in het bijzonder om reacties van leden die ervaring met de GGZ.

Ben jij

  • budgethouder of vertegenwoordiger van een budgethouder? (mogelijke belangenverstrengeling moeten we uiteraard vermijden)
  • bereid en in staat de vergaderingen van de klankbordgroep bij te wonen?
  • bereid en in staat om per mail of per post een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van ad hoc vragen van bestuur, directeur en/of  medewerkers door het geven van je (persoonlijke) mening?
  • bereid per mail of telefonisch deel te nemen aan werkgroepen?
  • bereid om deel te nemen aan bijeenkomsten die de ontwikkelingen van
    Per Saldo betreffen?
  • En kijk je verder dan je eigen persoonlijke situatie?

En natuurlijk ben je lid van onze vereniging. Kom dan onze klankbordgroep versterken!

Wil je eerst meer weten? Neem contact op met Dick Cochius, voorzitter klankbordgroep, via (030) 231 93 55.

Praktische informatie

De klankbordgroep komt drie keer per jaar op een donderdag van 11.00 tot 13.30 uur bij elkaar op het kantoor in Utrecht. We vergoeden de reiskosten. Dan praten we over actuele zaken rond het pgb. Naast je bijdrage aan de vereniging heb je waardevol contact met ervaringsdeskundigen. De klankbordgroep is een belangrijke  aanvulling op signalen die, bijvoorbeeld vanuit onze advieslijn, binnenkomen. Deelname is op basis van vrijwilligheid.

Het lidmaatschap van de klankbordgroep geldt voor de periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een éénmalige verlenging met vier jaar. Na het eerste jaar bespreken we samen of je de termijn kunt en wilt volmaken.

Heb je interesse?

Mail je motivatie naar Monique van Warmerdam, HR-adviseur, m.vwarmerdam@pgb.nl onder vermelding van klankbordgroep. Wil je eerst meer informatie over de procedure dan kun je ook contact met haar opnemen via mail of bel (06) 463 428 59.