Doelgroepen

Per Saldo streeft ernaar dat de Klankbordgroep een afspiegeling vormt van het totale ledenbestand. Om een goede verdeling van de doelgroepen te realiseren binnen de Klankbordgroep vragen wij in het bijzonder om sollicitaties van kandidaten, bij voorkeur behorend tot of affiniteit hebbend met de doelgroep meervoudig complexe beperkingen, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.

Profielschets leden Klankbordgroep

 • Zij zijn (in de eerste plaats) budgethouder of vertegenwoordiger van een budgethouder. Mogelijke belangenverstrengeling dient vermeden te worden.
 • Zij zijn in staat hun eigen persoonlijke situatie te overstijgen en kunnen meedenken in algemene zin.
 • Er wordt gestreefd naar een differentiatie in kennis en ervaring. Hiermee wordt bedoeld dat er zoveel mogelijke verschillende doelgroepen in de klankbordgroep vertegenwoordigd dienen te zijn.
 • Er wordt gestreefd naar een regionale spreiding van de leden.
 • Zij zijn bereid en in staat 3 x per jaar de vergadering van de klankbordgroep bij te wonen.
 • De leden zijn bereid en in staat om per mail of per post een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van ad-hoc vragen van de directeur van het bureau en/of van het bestuur door het geven van hun (persoonlijke) mening.
 • Zij zijn bereid per e-mail of telefonisch deel te nemen aan werkgroepen.
 • Zij zijn bereid om deel te nemen aan bijeenkomsten die de ontwikkelingen van
  Per Saldo betreffen.

Profielschets voorzitter

De voorzitter sluit aan bij de algemene profielschets van leden van de Klankbordgroep. Daarnaast voldoet de voorzitter aan de volgende criteria:

 • Hij/zij is bereid en in staat de vergaderingen van de Llankbordgroep voor te bereiden
  in overleg met de secretaris: hij/zij vervult een rol in het opstellen van de agenda en het voorbereiden van de stukken
 • Hij/zij zit de vergaderingen van de Klankbordgroep voor.
 • Indien een vice-voorzitter is benoemd kan deze de voorzitter vervangen.

Termijn lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot een éénmalige verlenging met vier jaar. Na de benoeming geldt een proefperiode van één jaar. Na dit jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Op basis van dit gesprek wordt besloten of het lidmaatschap wordt gecontinueerd.

Meer informatie en reageren

 • Deelname is op basis van vrijwilligheid
 • De klankbordgroep vergadert drie keer per jaar
 • Op een donderdag van 11.00 tot 13.30 uur op het kantoor in Utrecht.
 • De reiskosten naar Per Saldo worden vergoed
 • Tussentijds wordt per e-mail, social media of per post een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van ad-hoc vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van Warmerdam (P&O adviseur) telefoonnummer 030-7897804. Uw reactie kunt u tot 15 november 2018 versturen naar m.vwarmerdam@pgb.nl