Als belangenbehartiger werken we hard aan goede pgb-regelingen, een eenvoudige administratie en een zorgvuldig gebruik van het pgb. Daarvoor voeren we een actieve lobby in politiek Den Haag, binnen gemeenten, bij zorgverzekeraars en zorgkantoren, en andere stakeholders. Ondersteuning bij het gebruik van het pgb is nog steeds hard nodig.

Daarom zoeken wij  voor onze beleidsafdeling een

medewerker collectieve belangenbehartiging en beleid

met als aandachtsgebied - kleinschalig - Wonen en Zorg

voor 16 uur per week in Utrecht

De functie:

Samen met jouw collega’s bereid je de standpunten van Per Saldo voor en draag je ze uit. Je houdt daarbij rekening met de bestaande wet- en regelgeving, hebt oog voor politieke kwesties, stemt af met verschillende partijen. Je voelt aan wat in de lobby wel en wat niet gezegd kan worden.

Je kunt doeltreffend beïnvloeden, want je hebt gevoel voor het juiste moment en voor de juiste verhoudingen. Je kent de samenwerkingspartners en je vindt het leuk om een relatie met hen aan te gaan, te onderhouden en waar dat kan ook uit te bouwen.

Je krijgt de verantwoording over eigen dossiers. Dat betekent dat je zelfstandig handelt op onderwerpen die je onder jouw hoede hebt. Jouw speciale aandacht ligt op het vlak van wonen, waar je ook veel ervaring in hebt. Het kan ook zijn dat je projectleider bent van projecten die Per Saldo verwerft.

Je bereidt voor, ondersteunt, handelt zelf, dus vragen wij van jou:

dat bij al jouw handelen de budgethouder vanzelfsprekend jouw vertrekpunt is.

De zorgwetten Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw hebben geen geheimen voor jou en je kent de positie van het pgb daarin. Je weet goed wat dit betekent op het onderwerp Wonen en Zorg in relatie tot het kleinschalig wonen. Je kent de wereld van ouder-, woon- en burgerinitiatieven en weet wat daarin speelt. Mogelijk heb je daarbinnen ook ervaring met de ouderenzorg. Je kijkt ‘over’ de grenzen van het pgb heen en bent in staat om te vernieuwen. Je kent ons totale (directe en indirecte) werkgebied, het inhoudelijke krachtenveld van de zorg en de verschillende financieringsstromen.

Om op niveau met jouw gesprekspartners te kunnen communiceren – in diverse overleggen, maar ook schriftelijk in onder meer beleidsbrieven – , om goed te signaleren, te analyseren en te anticiperen heb je een HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met beleidswerk en de vertaling van beleid. Je weet wat de gevolgen van beleid zijn voor budgethouders. Bovendien vind je lobbyen leuk! Je kunt het belang van kleinschalige initiatieven goed over het voetlicht brengen. Ervaring met projectmatig werken is een pré.

Per Saldo is een goede werkgever voor jou:

De functie is ingeschaald in salarisgroep 9 (aanvangsschaal 8) van de cao Sociaal Werk Nederland. Inschaling is afhankelijk van relevante opleiding en relevante werkervaring. Wij bieden je flexibiliteit wat betreft de  werktijden en dus geen ‘9 tot 5-baan’. Werktijden stem je onderling af. Daarbij houd je rekening met het werk dat er ligt. Dat betekent ook dat je soms wat langer doorhaalt en een andere keer wat tijd compenseert.

Wil je meer weten?

Kijk op onze site www.pgb.nl of neem contact  op met Miranda Bol, manager belangenbehartiging en communicatie, bereikbaar op nummer 06-109 083 88.

Onderstaande video’s geven je een goed beeld van waar wij voor staan:

Bron: www.youtube.com
Bron: www.youtube.com
Bron: www.youtube.com

Enthousiast om deze uitdaging aan te gaan?

Reageer en overtuig ons!

We vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om in onze samenleving optimaal te leven. Ook werken hoort daarbij. Daarom nodigen wij juist ook mensen met een beperking uit om te solliciteren.

Stuur jouw reactie naar m.vwarmerdam@pgb.nl onder vermelding van ‘medewerker collectieve belangenbehartiging en beleid’. Dat kan tot uiterlijk 22 maart 2020. Maar doe het zo snel mogelijk, want bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de reactiemogelijkheid eerder.

De eerste gespreksronde vindt plaats kort na de sluitingsdatum van de vacature.