Het pgb is hierin wettelijk verankerd. Dat is goed nieuws, maar dat betekent niet dat alles vanzelf goed komt. Per Saldo zit er bovenop zodat er een goed werkbaar pgb komt, waardoor mensen die dat willen met eigen regie hun zorg thuis of in een wooninitiatief zelf kunnen regelen.