De wettelijk verankering van het pgb in de Zvw
Deze heeft in 2016 plaatsgevonden en maakt de keuze voor het pgb tot een recht. Daarmee kunnen budgethouders met een pgb-vv en ouders van kinderen met een indicatie voor Intensieve Kindzorg eigen regie voeren met zorg die echt aansluit op hun leven.

Flexibiliteit bij de inzet van zorgverleners, uitwisselbaarheid tussen zorgfuncties, toegangscriteria die een hoge drempel opwerpen en problemen bij het declaratieproces.

De waarde van het pgb van de zorgverzekeraar mag wat Per Saldo betreft zeker niet reduceren tot een vorm van financiering. Het pgb is meer dan dat: het gaat om het regisseren van je eigen leven. Daarbij is bestedingsvrijheid van het pgb van cruciaal belang en moet er flexibiliteit en wisseling mogelijk zijn tussen functies, in tijd, in plaats en zorgverlener, uiteraard binnen de begrenzing van het budget. Het huidige kader belemmert dit. Dat gaat ten koste van de zorg-op-maat die budgethouders willen inkopen.