Wat is een integraal pgb (i-pgb)?

Het idee achter het i-pgb is dat mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden dit bij één loket kunnen krijgen met één flexibel budget.

Pilots

Per Saldo is blij met het experiment integraal budget. In 2015 is mede onder aanvoering van Per Saldo gestart met de pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) in Woerden, Delft en Meppel.

Deze pilot krijgt nu in andere gemeenten een vervolg, waarbij naast het i-pgb ook wordt gekeken naar arrangementen in zorg in natura. De precieze startdatum van het experiment is nog niet bekend. Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan afspraken tussen betrokken partijen, waaronder gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. De geleerde lessen uit Woerden, Delft en Meppel worden hierbij ook meegenomen. Deze afspraken zijn nodig om het experiment voor de budgethouder zo ‘soepel’ mogelijk te laten verlopen. Per Saldo is hierbij dan ook nauw betrokken.

De 8 gemeenten die gaan meedoen zijn:

  • Alphen aan den Rijn
  • Dalfsen
  • Den Haag
  • Leiden
  • Meppel
  • Nieuwegein
  • Roermond
  • Rotterdam

Mensen die willen deelnemen aan het experiment kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente. Voor vragen over het integraal pgb kunnen mensen ook contact opnemen met Per Saldo.

Per Saldo ondersteunt deelnemers door individuele advisering. Daarnaast biedt Per Saldo ondersteuning bij het schrijven van een integraal persoonlijk plan of familiegroepsplan.