De beleidsmedewerkers van Per Saldo hebben hierin niet alleen een actieve, maar ook proactieve houding. Dat wil zeggen dat zij niet alleen reageren op ontwikkelingen, maar altijd proberen daar waar nodig ontwikkelingen van tevoren te beïnvloeden ten gunste van budgethouders. Per Saldo springt op de bres vanuit eigen waarneming en heel belangrijk, op basis van de signalen die budgethouders geven.

Per Saldo kiest daarbij voor een kritisch constructieve houding: aangeven waar het fout gaat en daar een oplossing voor vinden of aandragen.
Per Saldo staat naast de contacten met ministerie en organen als Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren in contact met vertegenwoordigers van alle politieke partijen, wat heeft geleid tot een breed draagvlak voor het pgb in de Tweede Kamer. Hieronder leest u welke acties Per Saldo onderneemt.