De app kent vier onderdelen:

1. Mijn profiel

U vermeldt uw gegevens, voor zover deze vanuit uw inloggegevens nog niet zijn ingevuld. De rest doet u zelf.
Onjuiste informatie kunt u herstellen.
Vervolgens bepaalt u welke gegevens wel of niet zichtbaar zijn voor anderen. Vink dit per item aan.

Beschrijving
Hier kunt u in maximaal 600 woorden aangeven wie u bent, tot welke doelgroep u behoort, waar u uw pgb voor gebruikt en verder alles wat u belangrijk vindt over uzelf te vermelden.

Actief
Wanneer u alle gegevens hebt ingevuld, kunt u uw profiel actief maken door deze optie aan te vinken.

2. Vind budgethouders

Zowel op de kaart van Nederland als in een lijst kunt u op zoek gaan naar budgethouders, ambassadeurs of vrijwilligers.

Zoekvensters

Door op het icoontje te klikken verschijnt er een venster met de informatie die de betreffende persoon zichtbaar heeft gemaakt voor anderen.

Stuur bericht
Door in het venster te klikken op ‘stuur bericht’, wordt het e-mailformulier onder de kaart of onder de lijst geactiveerd. U kunt uw bericht aan deze persoon hier schrijven en versturen. Wilt u hetzelfde bericht naar meer personen versturen, dan klikt u ‘stuur bericht’ aan in het venster van andere personen. Het e-mailadres wordt automatisch toegevoegd.

3. Berichten

Op deze pagina ziet u het laatste bericht dat u over een bepaald onderwerp aan iemand hebt verstuurd of van die persoon hebt ontvangen. Door te klikken op ‘Lees alle berichten in dit gesprek’ komt u in een overzichtsscherm van waaruit u kunt reageren. Daarnaast kunt u ook direct op een bericht klikken om te reageren.

4. Vragen

Hebt u een vraag die u wilt stellen aan een bepaalde doelgroep, maar niet aan individuele budgethouders, dan kunt u dat doen via deze pagina. Om u een voorbeeld te geven:

Titel: Zorgkantoor
Bestemd voor: Alle budgethouders met een pgb-Wlz in de regio Utrecht
Beschrijving: Hebt u ook een huisbezoek gehad. Hoe verliep het?
Of
Titel : School en pgb
Bestemd voor: Alle ouders met een kind met een lichamelijke beperking
Beschrijving: Wie heeft ervaring met een kind in regulier onderwijs, hoe is de zorg geregeld?

  • Alle leden die gebruik maken van de app zien de onderwerpenlijst verschijnen van alle vragen die er worden gesteld, dus ook de uwe.
  • Zij kunnen door op uw vraag te klikken een reactie aan u sturen, die u persoonlijk binnenkrijgt bij ‘Berichten’.
  • Wilt u graag weten hoe er gereageerd wordt op een vraag gesteld door een andere budgethouder, dan kunt u deze persoon vragen of hij/zij de reacties met u wilt delen.
  • Vragen worden na drie weken automatisch verwijderd. Wilt u uw vraag toch laten staan, dan kunt u deze opnieuw invoeren.

Ten slotte