Per Saldo ambassadeur

Sinds 2012 werkt Per Saldo samen met ambassadeurs. Dit zijn budgethouders en vertegenwoordigers van budgethouders die als vrijwilliger het pgb en eigen regie onder de aandacht van gemeenten brengen. Honderd personen stelden zich destijds beschikbaar, in een periode waarin het pgb onder zware druk stond. Nu door de decentralisatie en veranderingen in de zorg de complexiteit alleen maar groeit, neemt ook het belang van een stevige lokale en regionale belangenbehartiging toe. De vereniging kan niet zonder de ogen, oren en mond van haar ambassadeurs. De verschillen in het gemeentelijk pgb-beleid zijn immers groot.

Ondersteuning

Per Saldo helpt haar vrijwilligers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de vereniging op allerlei manieren. Zo is er een digitale Toolkit beschikbaar met allerlei promotiemateriaal, voorbeeldbrieven, links en checklists. Deze materialen kunnen de vrijwilligers gebruiken bij hun belangenbehartiging. Voor de scholing van vrijwilligers zijn er:

  • telefonische spreekuren
  • regiobijeenkomsten
  • een landelijke bijeenkomst
  • een nieuwsbrief

Hebt u zelf interesse in vrijwilligerswerk bij Per Saldo, stuur dan een e-mail naar ambassadeurs@pgb.nl