Per Saldo heeft naast betaalde krachten ook vrijwilligers, de zogenaamde Per Saldo ambassadeurs en Vrijwilligers Mijn Kwaliteit van Leven (MKvL). Verspreid over het land zetten ruim 70 vrijwilligers zich in om de zorg in Nederland te verbeteren, inclusief het pgb-beleid. Het landelijk bureau van Per Saldo faciliteert zijn vrijwilligers om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Per Saldo ambassadeur

Sinds 2012 werkt Per Saldo samen met ambassadeurs. Dit zijn budgethouders en vertegenwoordigers van budgethouders die als vrijwilliger het pgb en eigen regie onder de aandacht van gemeenten brengen. Honderd personen stelden zich destijds beschikbaar, in een periode waarin het pgb onder zware druk stond. Nu door de decentralisatie en veranderingen in de zorg de complexiteit alleen maar groeit, neemt ook het belang van een stevige lokale en regionale belangenbehartiging toe. De vereniging kan niet zonder de ogen, oren en mond van haar ambassadeurs. De verschillen in het gemeentelijk pgb-beleid zijn immers groot. Lees op deze pagina meer over de Per Saldo ambassadeurs.

Vrijwilliger Mijn Kwaliteit van Leven

Naast het ambassadeurschap werkt Per Saldo sinds 2017 ook samen met vrijwilligers Mijn Kwaliteit van Leven (MKvL). MKvL is een langlopend landelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg, inclusief het pgb, te verbeteren. Door het invullen van een vragenlijst kunnen budgethouders hun stem laten horen. De uitkomst van het onderzoek geeft de overheid en andere instanties inzicht in de wijze waarop mensen de kwaliteit van zorg ervaren. Dat is belangrijk, zeker met alle veranderingen die gaande zijn.

De MKvL-vrijwilligers zijn contactpersoon voor budgethouders die deelnemen aan deze online vragenlijst en op basis van de uitkomsten op zoek zijn naar informatie of advies. Ook als ze willen weten hoe ze de uitslag kunnen gebruiken voor hun persoonlijk plan of in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, kunnen budgethouders een beroep doen op deze vrijwilligers. Lees op deze pagina meer op vrijwilligers Mijn Kwaliteit van Leven.

Lees meer over MijnKwaliteitvanLeven.nl.
Lees ook het nieuwsbericht Drie goede redenen om mee te doen met Mijn Kwaliteit van Leven.

Ondersteuning

Per Saldo helpt haar vrijwilligers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden voor de vereniging op allerlei manieren. Zo is er een digitale Toolkit beschikbaar met allerlei promotiemateriaal, voorbeeldbrieven, links en checklists. Deze materialen kunnen de vrijwilligers gebruiken bij hun belangenbehartiging. Voor de scholing van vrijwilligers zijn er:

  • telefonische spreekuren
  • regiobijeenkomsten
  • een landelijke bijeenkomst
  • een nieuwsbrief

Hebt u zelf interesse in vrijwilligerswerk bij Per Saldo, stuur dan een e-mail naar ambassadeurs@pgb.nl