Het pgb is omvangrijk. Zeker nu een pgb mogelijk is in 4 wetten, met 4 verschillende regelingen. Wij geven algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting aan budgethouders én aan professionals. Wij geven budgethouders instrumenten in handen om het zelf te doen. Hiermee versterken wij de positie van zoveel mogelijk mensen die bewust kiezen voor eigen regie.

Wij leggen wetten en regels uit aan onze achterban, ondersteunen budgethouders bij het omgaan ermee en pleiten voor betere, eenvoudiger regelgeving. Wij  voeren een actieve lobby richting politiek en instanties.

Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedraaien in de maatschappij. Dit geldt op alle levensterreinen: zorg en ondersteuning, wonen, vervoer, onderwijs, werk en vrije tijd. En levenslang. Daarom streven wij naar 1 integraal pgb of varianten hierop.

Wat betekenen wij voor jou?

Wij helpen jou met persoonlijk advies, juridische dienstverlening, cursussen en voorlichting. Je kunt ons bellen met je vraag en een beroep op ons doen bij vragen rond een klacht of bezwaar. In onze cursussen leer je alle ins en outs over het pgb en hoe je het moet beheren. Als je lid van onze vereniging bent, steun je ons en krijg je allerlei voordelen, zoals ons magazine Eigenwijs. Ook kom je in contact met andere budgethouders, bijvoorbeeld tijdens onze ledenbijeenkomsten. Dus doe mee!

Als organisatie hebben wij een bestuur, beleid en plannen en werken wij met betaalde professionals en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Je kunt op diverse manieren bij onze vereniging betrokken zijn.

Jouw lidmaatschap is onmisbaar. Het geeft ons een nog krachtigere stem bij de politiek en instanties. Of je nu budgethouder, zorgprofessional, initiatiefnemer van een woonvorm of donateur bent. Natuurlijk vinden we het fijn als je lid wordt en blijft. Maar wil je alleen op de hoogte worden gehouden over onze vereniging en het pgb? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Tienpuntenplan

Wij vinden het belangrijk dat eigen regie en de individuele zorg-/ondersteuningsvraag van de hulpvrager centraal staat. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de (langdurige) zorg deel uitmaakt van een integrale visie, waarin wonen, werken, onderwijs/ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan.

Met dit als uitgangspunt, hebben wij een meerjarenplan met 10 speerpunten ontwikkeld waarbij de individuele, integrale hulpvraag centraal staat. Wij focussen ons de komende jaren op deze speerpunten.

Tienpuntenplan Per Saldo

Download hier het volledige Tienpuntenplan in PDF-formaat.