Wat doen wij?

We geven informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting. En we komen op voor de belangen van budgethouders. Dit doen wij in de politiek en bij diverse instanties. 

Het pgb en de budgethouder staan bij ons voorop. Wij ondersteunen budgethouders in het begrijpen van alle wetten en regels rondom het pgb. En we helpen ze bij het voeren van eigen regie, bijvoorbeeld bij het opstellen van een zorgovereenkomst. Hiermee versterken we hun positie.

Ook geven we informatie en advies aan zorgverleners, professionals, instanties en organisaties waar de budgethouders mee te maken krijgen. Want als zij beter toegerust zijn, is dat in het voordeel van de budgethouder.

In de politiek zijn wij adviseur en beleidsbeïnvloeder. We hebben contact met alle politieke partijen om onze ervaring en kennis van het pgb te delen. We signaleren knelpunten en maken een vuist als het gaat om hardvochtigheden.

Wat vinden wij?

De wetten en regels rondom het pgb zijn wat ons betreft veel te complex. We pleiten voor duidelijkere en eenvoudigere regelgeving, richting politiek en instanties. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedraaien in de maatschappij. Dit geldt op alle levensterreinen: zorg en ondersteuning, wonen, vervoer, onderwijs, werk en vrije tijd. En levenslang. Daarom streven we naar één integraal pgb, en indicatiestellingen die volledig op maat zijn. Het heet niet voor niets het ‘persoonsgebonden’ budget.

Samen staan we sterk

Waarom word je lid van onze vereniging? Samen bundelen we onze krachten en staan we sterk. Jouw lidmaatschap is dus onmisbaar. Het geeft ons een nog krachtigere stem bij de politiek en instanties. Of je nu budgethouder, zorgprofessional, initiatiefnemer van een woonvorm of donateur bent. Steun je ons, dan steun je het pgb en je eigen positie. Dus doe mee en word lid!

Ledenvoordelen

Heb jij een pgb of vertegenwoordig jij iemand met een pgb? Of ben je professional in de zorg en heb jij met het pgb te maken? En ben je lid van onze vereniging! Dan helpen we jou met persoonlijke advies, cursussen en voorlichting en juridische ondersteuning. Ook kom je in contact met andere budgethouders, bijvoorbeeld tijdens onze ledenbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast ontvang je 2 keer per jaar ons magazine Eigenwijs.

Onafhankelijk en kritisch opbouwend

Ons contact met alle politieke partijen heeft al geleid tot een breed draagvlak voor het pgb in de Tweede Kamer. Verder overleggen we met de minister en andere vertegenwoordigers van VWS en beleidsmedewerkers bij koepels als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Sociale Verzekeringsbank (SVB). We werken zoveel mogelijk samen met organisaties als Ieder(in), Patiëntenfederatie, patiëntenverenigingen, Branchevereniging Kleinschalige zorg (BVKZ) en Naar-Keuze.

We kiezen daarbij voor een kritische maar opbouwende houding. We geven aan waar het fout gaat en geven ook een oplossing. Of we dragen bij aan een oplossing. Dit doen wij altijd vanuit het perspectief van de budgethouders. Onze medewerkers volgen niet alleen alle ontwikkelingen rondom het pgb, zij kijken ook vooruit en denken actief mee. Zo proberen we ontwikkelingen van te voren te beïnvloeden. Dit doen we op basis van jarenlange ervaring, eigen waarneming en op basis van de signalen die budgethouders geven. Heb jij ook een signaal voor ons? Meld het hier.