Ieder mens heeft behoefte aan een leven waarin hij kan doen wat voor hem betekenis heeft. Waarin hij van waarde kan zijn voor anderen en voor de maatschappij. Eigen regie wil zeggen dat iemand zijn eigen leven kan leiden en daarin altijd eigen baas is.

Mensen met een beperking hebben, meer dan mensen zonder beperking, andere mensen nodig. Eigen regie betekent dat de persoon met een beperking – of zijn vertegenwoordiger zoals ouders en partners – de controle heeft over wie hem helpt of begeleidt, wat er gebeurt, wanneer en hoe dat gebeurt. Eigen regie is de tegenhanger van betutteling waarbij de ander bepaalt wat er gebeurt.

Eigen regie en de zorg

Mensen met een beperking moeten zelf kunnen bepalen wie er in hun huis komt, wie er aan hun lichaam zit, hoe ze gewassen worden en hoe vaak, welk eten er ’s avonds op tafel staat. Dat betekent dat mensen zelf beslissen hoe de zorg die zij nodig hebben verleend wordt. Niet iedereen wil gewassen worden door een hulpverlener met handschoenen aan. Ook kunnen mensen ervoor kiezen op een andere manier uit bed getild te worden dan op de manier die gangbaar is.

Eigen regie en sociaal leven

Eigen regie strekt zich ook uit in het sociale leven. Het zelf kunnen kiezen van je woonomgeving, je vrienden, hoe je met ze omgaat, wat er tussen jou en de ander gebeurt, mobiliteit en waar zich dat afspeelt. Eigen regie staat voor het kunnen kiezen waar en hoe je woont.

Eigen regie en maatschappelijk leven

Eigen regie in het maatschappelijk leven gaat over de mogelijkheden om in het eigen levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk actief te zijn. Dat betekent dat ook mensen met een beperking hun rol in deze maatschappij, net als ieder ander, moeten kunnen vervullen. Ze zijn ook moeder, echtgenoot van, vrijwilliger bij de plaatselijke muziekvereniging, collega. Welke keuze iemand ook maakt, iedereen moet zijn rol kunnen vervullen op basis van zijn of haar eigen agenda. De zorg moet daar naadloos op aansluiten.

Kortom, eigen regie betekent dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen en dat de zorg daaromheen wordt georganiseerd. Eigen regie gaat over eigen keuzes maken!