Een kleinschalig wooninitiatief kan voor mensen met een beperking dé oplossing zijn. Het biedt een thuis als zelfstandig wonen niet mogelijk is. U kunt ervoor kiezen om
óf zelf een wooninitiatief op te gaan zetten, óf om aan te sluiten bij een initiatief in oprichting, óf om gebruik te maken van een open plek in een wooninitiatief dat al
enige tijd bestaat. In een wooninitiatief kopen de bewoners zorg op maat in met een pgb en betalen zij de woonlasten uit eigen inkomen of uitkering. In dit slimme lijstje
stippen we de belangrijkste punten aan waar wooninitiatieven, bewoners en verwanten mee te maken krijgen.

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden