Volwassenen die vanwege psychische of psychosociale problemen een beschermde en veilige woonomgeving nodig hebben, kunnen daarvoor een beroep doen op de gemeente. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In deze wet staat geschreven dat mensen met een indicatie ‘beschermd wonen’
niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Zij kunnen daarom beschermd wonen:

  • in een instelling
  • in een kleinschalig pgb-wooninitiatief
  • thuis
  • anders, bijvoorbeeld bij familie of vrienden

In deze slimme lijst leest u wat de indicatie ‘beschermd wonen’ inhoudt, hoe u deze kunt inzetten en waar u speciaal op moet letten.
Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje op hier downloaden