In dit slimme lijstje leest u welke regels in het algemeen gelden. Een compleet beeld
schetsen is helaas niet mogelijk, omdat elke gemeente een zekere beleidsvrijheid
heeft, binnen de kaders van de vastgestelde wetgeving. Raadpleeg daarom ook altijd
de Jeugdwet- of Wmo-verordening en de beleidsregels van uw eigen gemeente.

Slim lijstje: Pgb van de gemeente