De Jeugdwet en Wmo schrijven voor dat er zorgvuldig naar de persoonlijke omstandigheden en de behoefte en mate van beperking van de aanvrager moet worden gekeken om vast te stellen welke voorziening nodig is. Daarom is het noodzakelijk in een persoonlijk gesprek vast te stellen welke hulp er nodig is. Dit gebeurt vaak aan de keukentafel bij u thuis. Uw gemeente wil samen met u tot passende oplossingen komen, zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk het leven te kunnen leiden waar u voor kiest. Ter voorbereiding op dit gesprek en op de behandeling (het onderzoek) door uw gemeente, kunt u een persoonlijk plan maken. Gemeenten noemen dit soms anders, zoals zorgplan, budgetplan, familiegroepsplan, ondersteuningsplan. In dit slimme lijstje leest u hoe u een persoonlijk plan kunt maken en is een voorbeeldformulier toegevoegd.

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden.