Als u of uw kind hulp nodig heeft, meldt u zich in eerste instantie bij uw gemeente. Een van de doelen van de veranderingen in de zorg die in 2015 werden doorgevoerd, is om iedereen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en om de zorg voor kinderen dichter in de buurt van het gezin te organiseren. U kunt bij uw gemeente terecht:

  • voor de meeste minderjarigen: alle vormen van zorg, inclusief behandeling
  • begeleiding
  • dagbesteding
  • beschermd wonen
  • logeeropvang
  • aansturing bij persoonlijke verzorging
  • hulpmiddelen en vervoers- of woonvoorzieningen

U leest hoe u zich op het keukentafelgesprek kunt voorbereiden.

Leden/abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden.