Wanneer u of uw kind begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, een vervoersvoorziening of een woningaanpassing nodig hebt, kunt u dit melden bij uw gemeente. Er volgt een onderzoek, waarna u een zogenoemd ‘toekenningsbesluit’ krijgt, waarin – naast mogelijke toekenning van een algemene voorziening of zorg van een instelling – opgenomen is dat u zorg krijgt in de vorm van een individuele voorziening (Jeugdwet) of maatwerkvoorziening (Wmo). Alleen dan kunt u een aanvraag doen voor een pgb.
In de slimme lijst ‘Pgb van uw gemeente, hoe werkt dat?’ leest u welke regels in het algemeen gelden. Een compleet beeld schetsen is helaas niet mogelijk, omdat elke gemeente een zekere beleidsvrijheid heeft, binnen de kaders van de vastgestelde wetgeving. Raadpleeg daarom ook altijd de Jeugdwet- of Wmo-verordening en de beleidsregels van uw eigen gemeente. In dit slimme lijstje leest u meer over de volgende onderwerpen:
– Pgb in de Jeugdwet
– Pgb in de Wmo
– Voorzieningen in de Wmo
– Belangrijke begrippen, zoals (boven)gebruikelijke zorg, respijtzorg en meer
– Het onderzoek
– Waarom kiest ú voor een pgb?
– Ondersteuning
– Besteding pgb met o.a. eigen bijdrage, uitbetaling
– Afwijzing, beslistermijn, bezwaar maken

Leden en abonnees kunnen de slimme lijst ‘Pgb van uw gemeente, hoe werkt dat?’ op hier downloaden.