Als u het niet eens bent met een beschikking van uw gemeente moet u binnen zes weken bezwaar maken bij het college. Heeft dit niet het beoogde resultaat, dan hebt u vervolgens nog de mogelijkheid om via de rechtbank (sector bestuursrecht) in beroep te gaan. In de Jeugdwet gaat de beslistermijn pas in nadat het pgb is aangevraagd.

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje op hier downloaden.