In 2015 veranderde de zorg. Voordien kon u persoonlijk verzorging en verpleging aanvragen via het CIZ en een pgb via het zorgkantoor. Vanaf 2015 kan een pgb-vv (verpleging en verzorging) worden aangevraagd via de eigen zorgverzekeraar. Welke maatschappij u ook heeft genomen, alle zorgverzekeraars hebben zich te houden aan de wet, in dit geval de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het pgb is in deze wet verankerd, wat betekent dat u wettelijk gezien aanspraak kunt maken op een pgb. Uw zorgverzekeraar mag dit niet zomaar mag weigeren. Alle zorgverzekeraars houden zich ook aan het ‘Reglement pgb’. Hierin zijn een aantal gemeenschappelijk afspraken gemaakt, zoals over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een pgb in aanmerking te komen. Anno 2016 sluit dit reglement echter wat Per Saldo betreft nog niet helemaal aan bij de kern van het pgb: zoveel mogelijk eigen regie, met zoveel mogelijk bestedingsvrijheid. Daar wordt nog hard aan gewerkt. U leest in dit slimme lijstje, dat leden en abonnees op deze pagina gratis kunnen downloaden, leest u meer over:
– Voor wie?
– Kinderen met een intensieve zorgvraag
– MSVT
– Aanvraag en aanvraagformulier
– Waarom kiest ú voor een pgb?
– Afwijzing, toekenning, (in)formele zorg
– Besteding, uitbetaling en handige weetjes
– Welke zorgverzekeraar pgb-vriendelijk?
– Relevante slimme lijstjes en cursussen

Leden en abonnees kunnen het slimme lijstje hier downloaden.