U wilt een pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar en hebt samen met een verpleegkundige niveau 5 het verpleegkundige deel van het aanvraagformulier ingevuld. De verpleegkundige heeft hierop aangegeven hoeveel zorg u per week nodig hebt. Zelf vult u de rest van de formulieren in en stuurt deze op naar de zorgverzekering. Vervolgens ontvangt u een besluit waarin staat hoeveel zorg u toegekend krijgt en of dit zorg in natura wordt of een pgb. Het kan zijn dat

  • u het niet eens bent met het aantal uren dat door de verpleegkundige is geïndiceerd
  • u het niet eens bent met het uiteindelijke besluit van de zorgverzekeraar

De Zvw kent geen wettelijke bezwaarprocedure. U bent zelf een contract met uw zorgverzekeraar aangegaan. Daarom valt een geschil onder het privaatrecht. In dit slimme lijstje leest u wat u dan kunt doen. Aan het eind vindt u een voorbeeld van een verzoek tot heroverweging, die als uitgangspunt kan dienen voor uw eigen brief.

Leden en abonnees kunnen het slimme lijstje hier downloaden.