Bij invoering van het trekkingsrecht in 2015 heeft het zorgkantoor bepaald dat budgethouders met een pgb in de Wlz naast een zorgovereenkomst, een zorgbeschrijving moeten inleveren. Aan de hand van deze beschrijving beoordeelt het zorgkantoor of de manier waarop u uw pgb gebruik past binnen de Wlz. Of u uw pgb mag besteden aan de handelingen of activiteiten die u beschrijft. Kortom, of de zorg die u inzet ‘verzekerde zorg’ is. In deze slimme lijst krijgt u tips bij het maken van uw zorgbeschrijving(en). Met een aantal voorbeelden van inzet van het pgb per zorgfunctie, soorten zorg, zoals bijvoorbeeld ‘begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’. Deze voorbeelden zijn bedoeld om u een indruk te geven van wat de bedoeling is.

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden