• Is het bedrag van het profiel in uw pgb-Wlz niet genoeg om alle zorg in te kopen die u nodig hebt?
  • Heeft u een indicatie voor een zorgprofiel dat weliswaar het beste bij uw persoonlijke situatie past, maar is het bijbehorende budget te laag om alle benodigde zorg in te kunnen kopen?
  • Is uw zorgbehoefte toegenomen, maar komt u niet in aanmerking voor een zorgprofiel waarbij een hoger budget hoort?

In deze gevallen bestaan er mogelijkheden om extra budget aan te vragen bij het zorgkantoor. Voorwaarde is dat u overtuigend aantoont dat u redelijke tarieven hanteert en echt niet uitkomt met het toegewezen budget. Dit slimme lijstje informeert u over:

  • Vooraf over bijzondere groepen voorwaarden
  • Meerzorg
  • Extra kosten huis
  • Persoonlijk assistentie budget
  • Extra zorg in verband met beademing
  • Overzicht aantal aan te tonen uren extra zorg

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden.