Met:

 • Weetjes, bedragen en getallen allerlei in Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet
 • Overzicht tarieven bij pgb-Wlz in functies en klassen
 • Gebruik tabel pgb-zzp 2018
 • Omschrijving zzp/zorgprofielen en afkortingen
 • Overzicht tarieven bij pgb-Wlz in zzp’s
  • VV en PAB
  • LVG
  • VG
  • LG
  • ZG-vis en ZG-aud
 • Bedragen minimumloon
 • Vakantiedagen en vakantiegeld
 • Reiskostenvergoeding

Leden en abonnees kunnen het slimme lijstje hier downloaden