Uw zorgvraag houdt niet op als u of uw kind op vakantie gaat. Dat betekent dat u tijdens uw vakantie uw pgb in ieder geval moet kunnen blijven inzetten voor begeleiding, verzorging en verpleging. Daarnaast kan het nodig zijn dat u tijdelijk ergens anders logeert of de zorg thuis tijdelijk wordt overgenomen om overbelasting van naasten en mantelzorgers te voorkomen. Wanneer u uw reis bij een reguliere reisorganisatie boekt, u met het openbaar vervoer of met eigen vervoer reist en u uw verblijf bepaalt naar eigen keuze, dan betaalt u de reis- en verblijfskosten zelf. De begeleiding, verzorging en/of verpleging die u tijdens uw reis nodig hebt, kunt u betalen uit uw pgb. In sommige andere gevallen is het wel mogelijk om ook reis- en verblijfskosten uit het pgb te betalen. In deze slimme lijst leggen we u per wet (=de verstrekker van uw pgb) uit waar u rekening mee kunt of moet houden bij de inzet van uw pgb tijdens vakantie. In dit slimme lijstje worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Kortdurend verblijf/logeeropvang
  • Respijtzorg
  • Vakantie en pgb in Jeugdwet en Wmo
  • Vakantie en pgb in de Wlz
  • Vakantie en pgb in de Zvw/IKZ
  • U regelt uw vakantie zelf
  • Pgb in het buitenland en handige websites

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje op hier downloaden.