Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een beperking hebben net als ieder ander recht op het volgen van onderwijs. Voorzieningen en extra zorg maken dit mogelijk. In dit slimme lijstje leest u welke rol het pgb daarbij kan spelen, hoe en wanneer u gebruik kunt maken van het pgb. Met daarnaast informatie over de overige voorzieningen en ondersteuning, van onder andere school, gemeente en UWV. Waar kunt u terecht voor welke diensten, waar dient u uw bezwaar in tegen een bepaalde beslissing, waar kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning?

Inhoud

Leerplicht, passend onderwijs, samenwerkingsverband, overleg met school, afwijzing, thuiszitters, wat kunt u als ouders doen, ontwikkelingsperspectief (handelingsplan), pgb inzetten op school, vervoer, hulpmiddelen en voorzieningen via UWV, passend onderwijs op mbo, aanpassingen op hbo en universiteit, wonen en studeren, bezwaar maken, websites voor informatie, advies en ondersteuning

Downloaden

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden.