U hebt een pgb waarmee u begeleiding wilt inkopen. In deze slimme lijst informeren wij u wat begeleiding precies inhoudt en wat u vanuit uw pgb aan begeleiding kunt inkopen. Alle vier de zorgwetten – Wlz, Jeugdwet, Wmo, Zvw – kennen een vorm van begeleiding die met een pgb kan worden ingekocht. Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden.