Met:
– weetjes, bedragen en getallen allerlei in alle zorgwetten
– overzicht tarieven bij pgb-Wlz in functies en klassen
– gebruik tabel pgb-zzp 2018
– beschrijving zorgprofielen en afkortingen
– overzicht tarieven bij pgb-Wlz in zzp’s
– minimumloon
– vakantiedagen en vakantiegeld
– reiskostenvergoeding