De klankbordgroep adviseert het bestuur en het bureau gevraagd en ongevraagd. De klankbordgroep kan betrokken worden bij de opzet en uitvoering van projecten

Leden

De groep bestaat uit personen die nauw betrokken zijn bij een ouderinitiatief. Bij de samenstelling houden we rekening met een evenwichtige vertegenwoordiging qua bewoners (doel)groep en vertegenwoordiging  van bewoners met een Wlz- of Wmo-indicatie.

De klankbordgroep signaleert knelpunten en behoeften vanuit de eigen ervaringen en die van hun netwerk.

  • Hans Biemans
  • Hans Bouma
  • Gabriël Enkelaar
  • Monique Kromhout
  • Frank van de Meent
  • Paul Offerman
  • Pieter Rem
  • Ellen van Sprang-Helmig
  • Marcel van Luijk
  • Louis Bouchez

Praat mee!

Wil je een bijdrage leveren of heb je een vraag of een discussiepunt? Stuur een e-mail via het contactformulier.