Klankbordgroep Wonen

De klankbordgroep Wonen komt 3 keer per jaar bij elkaar om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rond pgb-wooninitiatieven, en over de visie, strategie en activiteiten rond het thema Wonen.

De klankbordgroep adviseert het bestuur en het bureau gevraagd en ongevraagd. De klankbordgroep kan betrokken worden bij de opzet en uitvoering van projecten.

Leden

De groep bestaat uit personen die nauw betrokken zijn bij een ouderinitiatief. Bij de samenstelling houden we rekening met een evenwichtige vertegenwoordiging qua bewoners (doel)groep en vertegenwoordiging  van bewoners met een Wlz- of Wmo-indicatie.

De klankbordgroep signaleert knelpunten en behoeften vanuit de eigen ervaringen en die van hun netwerk.

Leden van de klankbordgroep Wonen zijn:

 • Rob Jansen, voorzitter
 • Hans Biemans
 • Ellen van Sprang-Helmig
 • Hans Bouma
 • Frank van de Meent
 • Pieter Rem
 • Marcel van Luijk
 • Louis Bouchez
 • Matthijs Keur
 • Simone Engelmann
 • Nelleke Cools

Praat mee!

Wil je een bijdrage leveren of heb je een vraag of een discussiepunt? Stuur een mail naar [email protected] met als onderwerp: Bericht voor klankbordgroep Wonen.