Klankbordgroep Per Saldo

De algemene klankbordgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar om zonder belemmeringen van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rond zorg, hulp, begeleiding en het persoonsgebonden budget en over de visie, strategie en activiteiten van onze vereniging.

De klankbordgroep adviseert het bestuur en het bureau gevraagd en ongevraagd.

Leden van de klankbordgroep zijn:

  • Dick Cochius (voorzitter)
  • Anke-Elze de Jong-Rietstap
  • Monique Schers
  • Christine Dohmen
  • Wieteke Nieuwboer
  • Jan Hessels

Praat mee!

Wil je meepraten of heb je een vraag of een discussiepunt voor de klankbordgroep? Stuur een mail naar [email protected] met als onderwerp: Bericht voor de klankbordgroep Per Saldo.

Alleen onze leden kunnen meedoen aan de klankbordgroep.