Klankbordgroepen

We hebben een algemene klankbordgroep en een klankbordgroep voor wonen. Ze adviseren gevraagd en ongevraagd het bestuur en het bureau.

Een lijst van pagina's