De klankbordgroep adviseert het bestuur en het bureau gevraagd en ongevraagd.

Leden van de klankbordgroep zijn:

  • De heer J.A. Blok
  • De heer. F. Diersen
  • Mevrouw M. van Eck
  • De heer R. Guffens
  • Mevrouw M. Koefoed-Beijerinck
  • Mevrouw L. van de Loo
  • Mevrouw A. Pisters
  • De heer B.H. Royackers
  • Mevrouw S. van Wanrooy

Praat mee!

De klankbordgroep, die geheel bestaat uit leden van Per Saldo, discussieert in elke bijeenkomst over actuele zaken rond het pgb. Wilt u mee praten of heeft u een vraag of een discussiepunt dan kunt u die kwijt via het mailadres klankbordgroep@pgb.nl.

Praat mee, denk mee, met de klankbordgroep van Per Saldo!