Bestuur

De leden bepalen het beleid van onze vereniging. Dit is vastgelegd in ons jaarplan en programma 2021-2024. Ook kiezen zij het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij zien erop toe dat de plannen ook daadwerkelijk gebeuren. De bureaumedewerkers voeren de plannen uit.

Deze manier van besturen past bij onze organisatie, een professionele belangenbehartiger en dienstverlener van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Een en ander is vastgelegd in het bestuursreglement.

Het bestuur en de leden houden 2 keer per jaar een algemene ledenvergadering. Deze gaan over het beleid en  het benoemen van nieuwe bestuursleden.Het bestuur vergadert 5 keer per jaar en bestaat uit:

Wim (W.J. ) van Minnen, voorzitter

 • Sociaal pedagoog (gepensioneerd)
 • Voorzitter SVR, vakantiehospitaalschip
 • Voorzitter Hand in Hand, verstandelijk gehandicapten in Ghana
 • Voorzitter Cosbo Utrecht
 • Vice voorzitter Mind

Rob (R.) Ruijtenberg, penningmeester

Caroline (C.) Boerma, bestuurslid

 • Voorzitter adviesraad Wmo en Sociale Zaken
 • Europees octrooigemachtigde
 • Studie Industrieel Ontwerp, TU Delft

Yvonne (Y.M.) Lammertink, bestuurslid

 • Eigenaar van iLONK (ik Leef OriĆ«nteer Navigeer Kies)
 • Lid ethische commissie Syndion
 • Humanistiek specialisatie Geestelijke begeleiding

Louis (L.G.) Bouchez, bestuurslid

 • Advocaat ondernemingsrecht
 • Bestuurslid ‘klas op wielen’

Lex (A.Ph.) Stibbe, bestuurslid

 • Bedrijfskundige

Heb je een vraag voor het bestuur? Stuur een mail naar [email protected] met als onderwerp: Vraag voor het bestuur.