Bestuur

De leden bepalen mede het beleid van onze vereniging. Ook kiezen zij het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij zien erop toe dat de plannen ook daadwerkelijk gebeuren. De bureaumedewerkers voeren de plannen uit.

Deze manier van besturen past bij onze organisatie, een professionele belangenbehartiger en dienstverlener van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Een en ander is vastgelegd in het bestuursreglement.

Het bestuur en de leden houden 2 keer per jaar een algemene ledenvergadering. Deze gaan over het beleid en  het benoemen van nieuwe bestuursleden. Het bestuur vergadert 5 keer per jaar en bestaat uit:

Yvonne (Y.M.) Lammertink, voorzitter

  • Eigenaar van iLONK (ik Leef OriĆ«nteer Navigeer Kies)
  • Lid ethische commissie Syndion
  • Humanistiek specialisatie Geestelijke begeleiding

Caroline (C.) Boerma, bestuurslid

  • Europees octrooigemachtigde
  • Studie Industrial Design and Engineering, TU Delft

Louis (L.G.) Bouchez, bestuurslid

  • Advocaat ondernemingsrecht
  • Bestuurslid ‘klas op wielen’

Dick Cochius, adviseur

Hans van Bijsterveld, adviseur

Heb je een vraag voor het bestuur? Stuur een mail naar [email protected] met als onderwerp: Vraag voor het bestuur.