De leden bepalen het beleid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Twee klankbordgroepen van betrokken budgethouders, één voor Per Saldo en één voor Per Saldo Wonen, adviseren het bestuur en het bureau. Het bureau voert de vastgestelde taken uit.