De leden bepalen het beleid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Twee klankbordgroepen van betrokken budgethouders adviseren het bestuur en het bureau. Het bureau voert de vastgestelde taken uit.