Hoe zijn wij georganiseerd?

Onze vereniging heeft een bestuur, verenigingsbureau en klankbordgroepen.

De leden bepalen het beleid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Twee klankbordgroepen van betrokken budgethouders adviseren het bestuur en het bureau. Het bureau voert de vastgestelde taken uit. Deze kun je lezen in de jaarplannen en jaarverslagen.

Een lijst van pagina's