Cover

Heb je meegedaan aan het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb? Dat is inmiddels afgerond en op 14 september 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit nummer een interview met onderzoeker Wouter Jongebreur van Significant. Verder interviews met twee nieuwe Kamerleden, die ons vertellen wat zij voor budgethouders en het pgb willen betekenen.

Onderzoek om te komen tot gezamenlijke keuzes en een sterker pgb

Onderzoeker Wouter Jongebreur: ‘We zien graag dat het onderzoek mensen en organisaties met elkaar verbindt en dat het bijdraagt aan oplossingen.’ Een gesprek over hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke waarde het heeft. Er zijn naar aanleiding van de uitkomsten een aantal scenario’s beschreven, waar keuzes in gemaakt moeten worden. Jongebreur: ‘Eigenlijk wil je hierover een goed gesprek. Een meer gelijkwaardig gesprek, ieder vanuit zijn eigen rol, gericht op ‘wat is de beste oplossing?’ Dit zie ik als een zeer gewenste denkrichting, waarmee veel te winnen valt.’

Nieuw Tweede Kamerlid Caroline van der Plas

Ze is bekend als voorvrouw van de boeren. Maar ook voor de tweede B in haar partijnaam is Caroline van der Plas zeer gepassioneerd. ‘Het overgrote deel van de burgers is te goeder trouw. Maak daar je beleid op. Het gaat tenslotte altijd over mensen die hun best doen binnen de mogelijkheden die ze hebben.’ De BBB, een voor ons nog onbekende politieke partij. Nieuwsgierig als we zijn, stellen we in EigenWijs onze vragen over het pgb en lees je eind september op deze website een uitgebreidere versie van het interview, waarin het ook gaat over de algemene partijpolitiek die belangrijk kan zijn voor budgethouders.

Lees hier het volledige artikel.

Nieuw Tweede Kamerlid Daan de Kort

Zijn maiden speech in de Tweede Kamer trok de aandacht. ‘Laat je niet beperken door je beperking, maar kijk naar wat je wel kunt. Ongeacht je handicap.’ Met deze uitspraak maakte Nederland kennis met Daan de Kort (28), sinds dit voorjaar Tweede Kamerlid voor de VVD. Daan is vanaf zijn vijftiende slechtziend en weet hoe het is om te leven en werken met een beperking. Hij is fan van het pgb dat hij bij uitstek geschikt vindt voor ‘mensen die wars zijn van instanties die bepalen hoe jij je leven moet inrichten en die eigenwijs genoeg zijn om zelf keuzes te maken.’ Zijn volledige interview lees je eind september op deze website.

Lees hier het volledige artikel.

Columns

  • Nieuwe columnist Frieda Eichhorn-Persoon is dit jaar zonder zorgverlener op vakantie geweest. Ze weet het zeker: ‘Een zorgverlener maakt je rijker’;
  • Matthijs Vermaat, jurist, over eisen die sommige gemeenten stellen aan pgb-vaardigheid;
  • Eva Eikhout in ‘Ken je me nog?’ over de voors en tegens van haar bekendheid.

Uit de vereniging

  • Aline Molenaar roept in haar voorwoord leden en abonnees op deel te nemen aan de ledenvergadering in oktober. Daar praten we onder andere verder over de keuzes waar we voor staan naar aanleiding van het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb.
  • Ze was belangrijk voor onze vereniging: AnneMiek Bökkerink, een krachtig mens in een klein lichaam. We staan stil bij haar overlijden op 23 juni 2021.
  • Sabina vertelt wat voor haar en haar gezin de waarde is van het pgb en hoe zij als lid van de klankbordgroep van binnenuit actief is binnen Per Saldo.
  • Belangrijk nieuws voor leden en abonnees die in het najaar van de voordelen op onze vernieuwde website kunnen genieten. Wel even je juiste mailadres aan ons doorgeven.
  • Berichten uit de lobby, de belangrijkste items waar we ons de afgelopen en komende tijd voor inzetten: hulpmiddelen met een pgb, het pgb-portaal, geïndiceerde zorg door naasten bij kindzorg, wijzigingen in de Wlz, en nieuwe afspraken voor het Zvw-pgb.
  • Vraag het Per Saldo over het delen van je ervaringen met onze vereniging.
  • En over onze voorlichtingsactiviteiten. Hoe kom je bijvoorbeeld aan zorgverleners? En zijn zij voldoende geïnformeerd? Volg bij ons een cursus.

EigenWijs downloaden

Leden en abonnees kunnen EigenWijs 3, september 2021, hier downloaden vanaf dinsdag 21 september 2021.