Je kunt elk nummer van EigenWijs ook digitaal lezen, met in dit nummer onder andere de volgende reportages:

“Ik sta voor toegankelijkheid”

Cover EigenWijs nummer 3-2018

Interview Per Saldo ambassadeur Marion Niessen

Per Saldo ambassadeur Marion Niessen (1955) heeft Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) op drie plekken in haar lichaam en is rolstoel- afhankelijk. Haar pgb helpt haar een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden, een leven dat ze invulling geeft door zich zeer actief in te zetten voor andere mensen met een beperking. Wanneer ze op misstanden stuit, klimt ze in de pen. Daarnaast adviseert zij onder andere haar eigen gemeente Boekel.

Niets over ons zonder ons

Vanaf 2016 is het VN-verdrag handicap van kracht in ons land. Dat is rijkelijk laat: het verdrag ligt er al vanaf 2006 en diverse landen zijn ons voorgegaan. Als ik aan mensen vraag hoe ze denken dat het gesteld is in Nederland met de toegankelijkheid en de positie van gehandicapte mensen in Nederland, dan denken de meeste mensen dat we het in ons land bovengemiddeld goed doen. Helaas is dat niet het geval. Toegankelijkheid is in ons land nog steeds niet de norm, zelfs niet voor nieuw te ontwikkelen projecten of gebouwen.

Terugblik en vooruitblik Per Saldo ambassadeurs

Per Saldo heeft als landelijk bureau oren en ogen nodig op lokaal en regionaal niveau om invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk pgb-beleid. Hiervoor zijn onze ambassadeurs, in totaal 55 actieve vrijwilligers verspreid over Nederland, onmisbaar. Zij hebben te maken met een gemeentelijk domein dat steeds complexer en belangrijker wordt. Ook in 2018 waren onze ambassadeurs een belangrijke schakel om eigen regie, passende zorg en een solide pgb op de lokale politieke agenda te krijgen.

Warm onthaal voor het nieuwe PGB Portaal

Er wordt nog altijd druk gebouwd aan een nieuw PGB Portaal, waarmee je sneller en makkelijker zelf je zorg kunt regelen. Ruim 1200 budgethouders en 3000 zorgverleners werken nu met dit nieuwe digitale systeem. Gemeente Westland en zorgkantoor DSW werken als eerste verstrekkers in Nederland met dit nieuwe PGB Portaal.

Samenwerken bij zorg en onderwijs, dat moet en kan beter

Het is geen toeval dat de invoering van Passend Onderwijs (op 1 augustus 2014) en de decentralisatie van de Jeugdwet (op 1 januari 2015) bijna gelijktijdig plaatsvonden. Dit is gedaan met het doel een betere samenwerking tussen het onderwijs, jeugdhulp en zorg mogelijk te maken. Als jeugdhulp lokaal georganiseerd wordt zou het makkelijker zijn om goede onderlinge afspraken te maken.

EigenWijs 3, december 2018

Geluidsbestand deel 1 EigenWijs 3-2018 (MP3)

Geluidsbestand deel 2 EigenWijs 3-2018 (MP3)

Geluidsbestand deel 3 EigenWijs 3-2018 (MP3)