Cover EigenWijs 2 2021

Met een onderwerp dat voor het pgb al heel lang speelt en inmiddels ook landelijk in de schijnwerpers staat: wantrouwen.
Wij bekijken het van alle kanten. Vanuit de praktijk, vanuit landelijk gezichtspunt, vanuit een gemeente en vanuit een onderzoek waaruit we belangrijke lessen kunnen trekken.

Van wantrouwen naar vertrouwen

We  vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de volgende drie artikelen kunnen lezen. Deze zijn daarom vrij toegankelijk voor iedereen.

Drie ervaringsverhalen

Het vereist moed om te vertellen wat wantrouwen met jou doet of heeft gedaan. We stellen het dan ook enorm op prijs dat we 1 budgethouder en 2 vertegenwoordigers van budgethouders hiertoe bereid hebben gevonden.

 • Zoals de moeder van Daniël, die 3 keer in anderhalf jaar werd gecontroleerd. Een brief op de mat van het zorgkantoor bezorgde haar nog lang hartkloppingen.
 • En Marja, die drie keer naar de rechter stapte om ook elke keer weer het pgb toegekend te krijgen. Ze voelde zich tegengewerkt door haar gemeente.
 • De moeder van 2 jongeren met autisme ervaart de houding van zorgkantoor en CIZ als vijandig, wat voor haar de toegang tot het pgb erg moeilijk maakt.

Overheid moet vertrouwen terugwinnen

Ombudsman Reinier van Zutphen windt er geen doekjes om: ‘De overheid wantrouwt haar burgers, het denken aan fraude staat voorop. Hier moet snel verandering in komen.’ Budgethouders ervaren dit toenemende wantrouwen persoonlijk aan den lijve. Een indringend gesprek met een gedreven mens, voor wie de ruimte in EigenWijs niet genoeg is. Het volledige artikel lees je hier.

 

Praktisch werken aan vertrouwen

Voor veel gemeenten is het pgb in Jeugdwet en Wmo sinds 2015 een nieuwe ‘tak van sport’. Fraude is voor hen een belangrijk gegeven. ‘Niet onterecht’, vindt Sven de Langen, wethouder in Rotterdam. ‘Maar het gaat nauwelijks om de individuele budgethouder’, voegt hij daar direct aan toe. We praten er verder over door. Op z’n Rotterdams, waar ‘wederzijds vertrouwen’ een werkwoord is.
Het volledige artikel lees je hier.

‘Inwoners zijn de beslissers en wij ondersteunen hen'

Dit zegt Janny Bakker, iemand met een indrukwekkende staat van dienst binnen de zorgsector en binnen het openbaar bestuur. Zij zocht antwoord op de vraag hoe het komt dat we mensen in een kwetsbare situatie zoveel leed aandoen, terwijl niemand dat wil? ‘Anders kijken’ is de titel van het boek dat ze erover schreef. Ook voor haar is de ruimte in EigenWijs te klein en lees je het volledige artikel op deze website.

Vanuit de vereniging

 • In ons vierjarenprogramma beschouwen we ‘wantrouwen’ als één van de grootste bedreigingen voor ons zo mooie instrument voor eigen regie. In haar voorwoord vraag Aline Molenaar zich af hoe we het tij kunnen keren?
 • Vraag het Per Saldo gaat in op het huisbezoek van het zorgkantoor, onderzoek door de gemeente en vakantie en pgb.
 • In ‘Van binnenuit’ Zoë doet Zoë Bakker haar verhaal. Van jongs af aan heeft zij een pgb. Hierdoor is het pgb altijd een rode draad in haar leven geweest. Met deze kennis en ervaring wil ze anderen adviseren en het perspectief van budgethouders belichten.
 • Onze lobbyisten vertellen waar ze de afgelopen tijd vooral mee bezig zijn geweest. Over ‘fouten en fraude’, de Wtza en coronamaatregelen.
 • Deelnemers aan de Landelijke Dag Wonen vertellen wat zij ervan vonden.
 • Met kennis sta je sterker, daar helpen we je graag bij! Onze cursussen uitgelicht.
 • En meer verenigingsnieuws.

Columns

Als laatste maar zeker niet de minste, de columns van onze juristen en Eva.

 • Over nieuwe rechtspraak over het pgb van de gemeente tijdens vakantie.
 • En Eva die een litteken heeft overgehouden aan een aanvraag die ze deed voor aanpassing van haar woning.

Downloaden

EigenWijs 2 kunnen leden en abonnees hier downloaden.