Magazine EigenWijs

Onze leden ontvangen 2 keer per jaar gratis het magazine EigenWijs, met daarin nieuws, reportages, persoonlijke verhalen en praktische rubrieken.

Wil je als lid of abonnee de EigenWijs niet per post ontvangen, omdat je een leesbeperking hebt? Stuur dan een mail naar [email protected]. Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing op maat.

Verschenen nummers

 • EigenWijs 2, december 2023

  In dit decembernummer besteden we aandacht aan de Tweede Kamerverkiezing 2023. We gaan onder andere in gesprek met demissionair minister Conny Helder. De afgelopen regeerperiode hebben we nauw met haar samengewerkt rond het pgb. Wij blikken met haar terug op wat we met elkaar hebben bereikt de afgelopen periode en wat zij als speerpunten ziet […]

  Voorpagina EigenWijs december 2023
 • EigenWijs 1, juni 2023

  In het eerste nummer van dit jaar besteden we onder andere aandacht aan toereikende tarieven voor het pgb vanuit de Wmo. Directeur Aline Molenaar vertelt in haar voorwoord dat onze strijd hiervoor inmiddels zijn vruchten afwerpt.

  Verder een voorproefje op onze Landelijke dag Wonen. Twee interviews over een ouderinitiatief: hoe start je een ouderinitiatief en tips voor blijvende betrokkenheid en continuïteit in een bestaand ouderinitiatief.

 • EigenWijs 2, december 2022

  In dit laatste nummer van het jaar besteden we aandacht aan ervaringsdeskundigheid als werkende en als vrijwilliger. En het gaat over de noodzaak van de menselijke maat bij het indiceren.

  Directeur Aline Molenaar heeft het in haar voorwoord over voorzichtige lichtpuntjes, ook voor het indiceren. Verder veel verenigingsnieuws en natuurlijk ontbreken de ervaringen van onze columnisten niet.

  Voorkant van EigenWijs 2, december 2022 met op de foto Joyce de Klein achter haar laptop.
 • EigenWijs 1, juni 2022

  Dat ‘eigen regie in een ouder- en wooninitiatief’ het hoofdthema zou worden van deze EigenWijs, hebben we al langer tevoren afgesproken. We wisten toen nog niet dat dit onderwerp juist in deze periode zo actueel zou zijn. In dit nummer verhalen uit de dagelijkse praktijk, onze visie op eigen regie in pgb-initiatieven en een wethouder, die vertelt wat haar gemeente voor pgb-initiatieven kan betekenen. En verder de columns, de gebruikelijke rubrieken en verenigingsnieuws.

 • EigenWijs 4, december 2021

  Het thema van dit nummer is de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij grijpen deze verkiezingen aan om gemeenten het ware gezicht van het pgb te laten zien. en hen handvatten te geven voor verbeteringen. Budgethouders en vertegenwoordigers vertellen hun ervaringen met de eigen gemeente. Esther Hagelaar laat zien waarom het zo belangrijk is dat mensen met een beperking in de gemeenteraad zitten. Dit en veel meer in de laatste EigenWijs van dit jaar.

  Coverfoto van EigenWijs 4 2021
 • EigenWijs 3, september 2021

  Het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb is afgerond en op 14 september 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit nummer lees je wat dit heeft opgeleverd en hoe je kunt meepraten over de keuzes waar we voor staan. Nu een nieuw kabinet op zich laat wachten, praten wij met twee opvallende nieuwe Tweede Kamerleden.

  Moeder en dochter op de voorkant van EigenWijs 3, 2021
 • EigenWijs 2, juni 2021

  Met een onderwerp dat voor het pgb al heel lang speelt en inmiddels ook landelijk in de schijnwerpers staat: wantrouwen. Wij bekijken het van alle kanten. Vanuit de praktijk, vanuit landelijk gezichtspunt, vanuit een gemeente en vanuit een onderzoek waaruit we belangrijke lessen kunnen trekken.

  Cover EigenWijs nummer 2 - juni 2021
 • EigenWijs 1, maart 2021

  Bij het verschijnen van dit nummer zijn de verkiezingen achter de rug. Wij gingen op zoek naar de mens achter verkiesbare Kamerleden met een beperking. We vonden er 5, waarvan 1 net niet op de kandidatenlijst terecht is gekomen. Verder is corona dat wat ons bezighoudt. Waar lopen budgethouders tegenaan? Dit en veel meer lees je in EigenWijs maart 2021.

  Cover EigenWijs nummer 1 - maart 2021
 • Verhalen van budgethouders

  We hebben in 2020 een dubbel jubileum: 25 jaar pgb én 25 jaar Per Saldo. Wat hadden we het graag gevierd. Reden te meer om budgethouders te laten vertellen wat het pgb in hun leven betekent.

 • EigenWijs 4, december 2020

  In dit nummer kijken we vooruit. Waar willen we dat het pgb over 5 jaar staat, welke wensen zijn er? Wij hebben een vierjarenprogramma gemaakt, waarin we de bedreigingen en kansen van het pgb beschrijven. Een van de onderwerpen in dit programma is ‘informele zorgverlening vanuit het pgb’, een onderwerp dat we in dit nummer vanuit verschillende kanten belichten.

  Cover EigenWijs nummer 4 - 2020
 • EigenWijs 3, september 2020

  Dit nummer staat in het teken van 25 jaar werken met het pgb. Daarover vertellen budgethouders, een boekhandel die dagbesteding biedt en een wooninitiatief. In het speciale jubileumkatern laten we ‘het ministerie’ aan het woord. De minister en 6 staatssecretarissen vertellen over 25 jaar pgb en het pgb in hun tijd.

  Cover EigenWijs nummer 3 - september 2020