Met een pluslidmaatschap van Per Saldo kunt een beroep doen op de afdeling juridische zaken van Per Saldo voor ondersteuning in juridische procedures.

Wanneer de juridisch medewerkers van Per Saldo oordelen dat een juridische procedure zinvol is ondersteunt de afdeling u bij bezwaarprocedures en klachtenprocedures. Bij juridisch complexe of principiële vragen kan de afdeling juridische zaken, in overleg met de budgethouder, besluiten om het dossier door te sturen naar de advocaten van het advocatenkantoor waar Per Saldo mee samen werkt. De advocaten zullen vervolgens het bezwaar of de klacht van u overnemen en daaraan zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Wat valt er onder juridische ondersteuning?

 • Beoordeling van de haalbaarheid van uw bezwaarprocedure met betrekking tot het pgb in de Wlz, Wmo of Jeugdwet.
 • Ondersteuning bij het doorlopen van deze bezwaarschriftprocedure.
 • Hulp bij het opstellen van een klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) met betrekking tot het pgb in de Zvw.
 • Het onderzoeken van de haalbaarheid van een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Let op: Ondersteuning in beroepsprocedures bij de rechtbank valt niet onder het de juridische ondersteuning van het pluslidmaatschap.

Kosten juridische ondersteuning

Met een pluslidmaatschap van Per Saldo kunt u juridische ondersteuning krijgen.

 • Heeft u in de eerste 3 maanden van uw pluslidmaatschap juridische ondersteuning van een advocaat nodig? Dan betaalt u een urgentiebedrag van € 129.-. Dit bedrag is gelijk aan de laagste eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
 • Wanneer u binnen één kalenderjaar in bezwaar wilt gaan voor meerdere zaken (bijvoorbeeld wanneer voor twee of meer budgethouders in uw gezin), kunt u voor meerdere zaken juridische ondersteuning krijgen via de juridische afdeling van Per Saldo. Indien de juridische afdeling een tweede of derde zaak doorzet naar de advocaten, betaalt eenmalig u € 40 per zaak.
 • Per Saldo voert de juridische ondersteuning zelf uit of schakelt advocaten in.

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van zaken

 • Wij nemen uw zaak alleen in behandeling als de bezwaartermijn nog niet is verlopen.
 • De stukken moeten minimaal twee weken voor het aflopen van de bezwaartermijn bij ons binnen zijn, zodat er voldoende tijd is om de stukken te beoordelen en zo nodig door te sturen naar het advocatenkantoor.
 • U heeft zelf nog geen bezwaarschrift ingediend en er is geen andere advocaat of juridisch ondersteuner bij de zaak betrokken.

Wanneer is geen juridische ondersteuning mogelijk?

 • Bij civiele zaken of bij (arbeids)conflicten met de zorgverlener. U kunt voor ondersteuning bij conflicten met uw zorgverlener terecht bij de Rechtsbijstandverzekering van de SVB.

Beroep

Per Saldo beoordeelt in principe alleen de juridische haalbaarheid van uw beroepszaak; dat wil zeggen of het voor u, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zinvol is om in beroep te gaan. Dit betekent dat we in beginsel geen beroepszaken voor u afhandelen.

Contact

Heeft u vragen over bezwaar maken of een klacht indienen? Neem dan contact op met Per Saldo.

Meer informatie over bezwaar maken of klacht indienen