Inhoud

Ook voor kleinschalige ouder- en wooninitiatieven die onder de Wlz vallen geldt kwaliteitswetgeving in de zorg. Zo zijn in de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) 15 kwaliteitseisen geformuleerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op deze wetten.

  • Aan welke kwaliteitscriteria moet een ouder/woon initiatief voldoen?
  • Hoe geef ik daar in de praktijk uitvoering aan?
  • Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, het bestuur of de zorgaanbieder?
  • Hoe toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de kwaliteit binnen woon- en ouderinitiatieven?

Dit is het hoofdthema van de themasessie. Daarnaast gaan we in op nieuwe kwaliteitswetgeving:

  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en ouder/wooninitiatieven
  • Wet Zorg en Dwang en de gevolgen voor ouder/ wooninitiatieven
  • Nieuwe kwaliteitskaders in ontwikkeling

Doelgroep

Deze themasessie is bedoeld voor ondernemers.

De reikwijdte van de verschillende kwaliteitswetten is als volgt:

  • Wkkgz: Wlz en Zvw
  • Wmcz: Wlz
  • Wet Zorg en Dwang: Wlz (mensen met dementie of vg beperking) en in sommige gevallen ook de Wmo, Zvw en Jeugdwet, zie ook: doelgroepen wet zorg en dwang

Data en locatie

DagDatumTijdstipLocatieNog plek?
maandag04-11-201913.30 - 16.00 uurUtrechtGeannuleerd

Kosten

Ondernemers betalen € 127,50 met abonnement wooninitiatieven en € 152,50 zonder abonnement wooninitiatieven.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier.